Bonjour à tous.

polyommatus icarus.

Polyommatus

Polyommatus

Polyommatus

Polyommatus